Produción | Andorra Kids’ Film Festival

Data | Xuño – setembro 2015   Cliente | Andorra Kids’ Film Festival


Este é un festival de cine para nenos e nenas que se celebra anualmente en Andorra. Unímonos ó equipo do festival para colaborar coa xestión da web, deseñar e maquetar o programa de man, facer a cartelería e imaxes para medios online, redactar sinopses das películas e formar parte da organización durante a semana do festival en Andorra.