Web e catálogo | Seinco Vallès SL

Data | Abril 2016 – Xaneiro 2017   Cliente | Seinco Vallès SL


Unha pequena construtora de Sabadell precisaba dun catálogo comercial para relanzar a súa imaxe entre socios e clientes. Coa colaboración de varios fotógrafos, diseñamos un elegante dossier corporativo facendo fincapé  na breve pero intesa traxectoria da empresa e na calidade dos seus servizos.

Meses máis tarde encargáronnos a xestión da súa comunicación online e a creación dunha nova web para a empresa.